Tjänster

Flexibla lösningar utifrån era önskemål och behov.

Resultatinriktat, kostnadseffektivt och alltid med miljön i åtanke.

Solceller kan placeras på många typer utav ytor. Tak, väggar, paneler. Hur ser dina förutsättningar ut?Tjänster

Installation och driftsättning

Installation av solenergi, el, data, tele och säkerhetslösningar ink mätning, märkning och dokumentation.

Konsulttjänster

Här erbjuder vi kundspecifika lösningar beroende på kundens behov. Exempel: design av elanläggningar, nätverk och säkerhetsanläggningar, utredningar, hjälp med förfrågningsunderlag och offertjämförelser mm.

Service/Underhåll

Felsökning, mätning och underhåll av befintliga installationer. Vi erbjuder även serviceavtal av el och teleanläggningar enligt önskemål.

Projektledning

Projektledning av olika typer av projekt inom el, data, tele och säkerhet.

Specialuppdrag

El-fix försöker med bred erfarenhet tillgodose kundens önskemål av specifika lösningar.


Hur upplevde ni själva bytet av belysningen, & EL-FIX arbete?

Det har gått jätte smidigt! Jag tror inte att vi haft någon kund som haft några åsikter, och jag tror till och med att det gick snabbare än tänkt – fast vi haft öppet hela tiden.

El-fix är ju vana att jobba fast att vi har öppet, så det har gått jätte smidigt! Inga störningsmoment alls i stort sätt.

/Anders, ägare av ICA Esplanad

Bild från Ica Esplanad


Låt oss skapa något fantastiskt tillsammans.