El-besiktning

Var rädd om dina nära och kära, dolda elfel kan vara livsfarliga

Är du säker på att dina medarbetare, din familj, din släkt och dina vänner inte riskerar att få ström igenom kroppen på grund av fel i elanläggningen, felaktigt gjorda installationer, avsaknad av jordade uttag och jordfelsbrytare?

Varför El-besiktning?

Kan du lita på att din arbetsplats eller bostad inte börjar brinna för att elsystemet överbelastas? Har det tex installerats maskiner, infravärme på uteplatsen, extra uttag för motorvärmare, bubbelbadkar, utomhuspool, bastu, m.m sedan den tidigare elbesiktningen gjordes?

Har elinstallationen på ditt företag eller i din bostad passerat bästföredatum?

En elanläggning åldras precis som allt annat i en fastighet. Ju äldre en anläggning blir, desto större risk att något händer som kan leda till allvarliga skador på människor och egendom.

Tänk också på att även nya elinstallationer som är felaktigt utförda kan vara förödande för liv och egendom.

Det luriga med elinstallationer är att du oftast inte kan se fel och brister med blotta ögat.

IN ELTEST Elbesiktning

Som innehavare av en elanläggning är du ansvarig för att den är elsäker.

IN ELTEST är en elsäkerhetsbesiktning av din elanläggning.

Testet är en grundlig besiktning där vi testar el-centralen, jordfelsbrytare och säkringar, kollar uttag och kablar, samt gör stickprovskontroller i dosor och strömbrytare. Med hjälp av detta så tar vi pulsen på elanläggningen och ger därefter besked om dess elsäkerhet.

Vid tillfället kan ni även få en enklare genomgång på anläggningens komfort, ekonomi och tekniska standard om så önskas.

I din hand får du ett utförligt protokoll som är värdefullt, inte minst om fastigheten ska säljas. Du ser om elanläggningen har fullgod säkerhet eller om fel behöver rättas till, antingen för att anläggningen ska uppfylla gällande föreskrifter eller för att öka komforten. När anläggningen är godkänd så får du även en dekal som placeras på centralen som visar att din elanläggning är besiktad och elsäker.

Vad är egentligen elsäkerhet?

Elsäkerhet handlar om att se till att kablar är rätt dimensionerade och förlagda, vägguttag, strömbrytare och andra elapparater är rätt inkopplade samt att den elektriska installationen i stort inte är behäftad med några fel.

God elsäkerhet innebär att man kan känna sig tillräckligt säker från att slippa elstötar och bränder. Elsäkerhet innebär också att man vet hur man skall gå till väga när en elektrisk installation eller apparat har gått sönder.


Vad kostar det?

IN ELTEST i en normalvilla eller lägenhet (max 160kvm) och en el-central: 7.500:-

Tillkommande el-centraler: 1.050:-/st

Tillkommande ekonomibyggnader (max 40kvm): 1.200:-/st

Ovanstående priser är inklusive moms och resekostnader inom 2 mils radie från Sundsvalls centrum.

Övriga anläggningar, större villor / lägenheter samt längre resor offereras separat.

Registrerad elinstallatör

Bara registrerade elinstallatörer kan göra IN ELTEST. Eltestet kan endast utföras av medlemmar i Installatörsföretagen IN (fd Elektriska Installatörsorganisationen EIO). Vi på EL-FIX AB är registrerade att få utföra IN ELTEST. Läs gärna mer på IN ELTEST www.in-eltest.se

Visar testet att din elanläggning inte är säker eller att den kan bli bättre, kan vi lämna kostnadsförslag på åtgärder.

IN ELTEST gör livet tryggare och eftersom du är ansvarig för elanläggningen i din fastighet, bör du låta oss göra en IN ELTEST.

Kontakta oss

Ring oss eller skicka ett e-mail för mer info om hur vi kan hjälpa just er i er lägenhet eller villa.

Alla förtjänar att kunna känna sig säker i sin egen fastighet!