Tjänster

Installation och driftsättning
Installation av el, data, tele och säkerhetslösningar inkl mätning, märkning och dokumentation.

Service/underhåll
Felsökning, mätning och underhåll av befintliga installationer.

Konsulttjänster
Här erbjuder vi kundspecifika lösningar beroende på kundens behov. Exempel: design av nätverk och säkerhetsanläggningar, utredningar, hjälp med förfrågningsunderlag och offertjämförelser m m.

Projektledning
Projektledning av olika typer av projekt inom el, data, tele och säkerhet.

Specialuppdrag
El-Fix försöker med bred erfarenhet tillgodose kundens önskemål av specifika lösningar.