Miljöpolicy

Vårt miljöarbete har som målsättning att minimera all påtaglig miljöpåverkan genom att se miljöfrågor som en viktig del av vårt arbete.

  • Företaget ska följa lagar och andra krav i syfte att förbättra vårt fortlöpande miljöarbete
  • Miljöhänsyn ska beaktas i varje beslut och vara en naturlig del i företagets verksamhet
  • Allt avfall källsorteras och överlämnas för återvinning, destruktion eller deponering
  • Företaget ska undvika användandet av engångsprodukter som ej kan återvinnas
  • Då vi bedriver mycket av vår verksamhet ute hos våra kunder så förbinder vi oss att i största möjliga mån följa våra kunders miljöpolicy


Darttavla